Márai Sándor: Egy polgár vallomásai

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai

„Aki ma ír, mintha csak tanúságot akarna tenni egy későbbi kor számára… tanúságot arról, hogy a század, amelyben születtünk, valamikor az értelem diadalát hirdette.”

Hogy miről vall Márai ebben a háború előtti művében, legtömörebben ezekből a mondataiból tudhatjuk meg. Az ősök, a család, a gyermekkor, az ifjúság, a lázadás, az íróvá válás, Kassa, Berlin, Weimar, London, mint megannyi mozaik áll össze Művé, amit Rátóti Zoltán hangulatos előadásában igazi élvezet meghallgatni.

Időtartam: 16 óra 11 perc

Comments are closed.